Werken van Det

Fascinatie
Wat mij fascineert is hoe een creatief proces gestalte krijgt en hoe een uiterlijke vorm een innerlijke beleving tot stand brengt.
Vorm die zichzelf dicteert, die zichzelf ontwikkelt, die zelf een plek kiest is mooi om onder handen te hebben.
Voor mij is nondualistisch werken de kunst.

Inspiratie
Het licht, de seizoenen, mensen, druppels aan een wasrek, schaduwen van bladeren,
Lotti van der Gaag, Nikki de St Phalle, Louise Bourgeois, Richard Deacon, William Kentridge, Grayson Perry,
De aziatische afdeling van het Rijksmuseum in Amsterdam,
De middeleeuwse kapitelen van Autun,
De bisjpalen van de Asmat,
De kookaburra, de visdief en het winterkoninkje.

Kleine historie
Al tijdens mijn studie aan de Rijksakademie startte ik mijn eigen atelier.
Opgeleid aan de afdeling Beeldhouwen met de laatse 2 jaar een onderzoek naar assemblages en readymades had ik weinig ervaring met het maken van keramische beelden. Zo populair als het keramische beeld nu is, zo verguisd was het in de jaren 80.

De eerste jaren vervoerde ik mijn werk ongebakken naar de akademie om het daar te bakken en te glazuren. Uitvinder en keramiekspecialist Adriaan Hund toendertijd werkplaats beheerder heeft veel voor mij betekend in die tijd.
Met behulp van een starterssubsidie en wat "crowdfunding avant la lettre" kon ik zelf een grote oven laten bouwen.
Mijn eerste werk werd dikwijls niet herkend als keramiek. Ik heb altijd een voorliefde behouden voor assemblages en combineer geregeld glas/hout/readymades/keramiek.
Sinds 1992 maak ik naast vrij werk ook werk in opdracht: gedenkbeelden in de vorm van grafmonumenten en urnen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Ada de Koning die mij in 1996 uitnodigde om te exposeren.
De samenwerking met haar en AdK actuele kunst loopt tot en met vandaag.